jova1 <body> <p>Beambot, dílna, soustruh, fréza, parní stroj, stirling, letecké modely.</p> </body>