Podvozek na pocketBota.

Pro miniaturního robota Ondřeje Staňka jsem vyrobil tento podvozek:

Kostra z duralu, kolečka z O kroužků, vnější průměr 8 mm, disky duralové, osičky 2mm.

Celkové rozměry samotného podvozku se odvíjely od požadovaného rozměru - krabičky zápalek.

Pro pohon jsem použil klasické vibrační motorky průměr 4mm.

Abych docílil co nejmenší výšky, použil jsem třecí převod s magnetickým přítlakem.

Ve střední části mosazného válečku je zalepený neodymový magnet o průměru 3mm.

K němu jsou z každé strany přitahovány hřídelky 2mm. Změnou vzdálenosti hřídelky od magnetu

se dá nastavit požadovaná velikost síly přítlaku kola k ose motorku.

 

Pro PocketBot2 vznikla další varianta podvozku tentokrát s enkodérem.

 

Princip pohonu zůstal zachován.  Zde je dobře vidět neodymiový magnet uprostřed. 

 

Další varianta s drážkovanou hřídelí pro odečet otáčení.

 

A varianta bez snímání otáček se šnekovým převodem.

Návrat do menu