Stolní frézka PROMA FP-25

Návod na frézku Proma FP-25 v češtině

Odstranění vůle vřetene.

U této frézy mě trápila poměrně velká vůle na výsuvu vřetene. Dá se sice částečně eliminovat přitažením šroubu, ale v případě, kdy je zapotřebí vystružit jednobřitým nástrojem otvor nebo se zanořit do drážky to není ono. Má úprava spočívá rozříznutí spodní části vedení vřetena pilkou a doplnění dvou stahovacích šroubů. Celá úprava se dá vyřešit bez demontáže horní části frézky z nosného sloupu. Je třeba samozřejmě vyjmout vřeteno. K tomu je třeba na levé straně demontovat vratnou pružinu, aretační šroub, šroub v drážce proti otáčení vřetena a ukazatel hloubky. Na pravé straně se pak musí rozebrat páka posuvu vřetena. Tělo převodovky jsem nesundával, stačí vytáhnout ozubený pastorek co posouvá vřeteno. Celé vřeteno pak vyjede spodem ven.

Spodní část litinového bloku (cca pod utahovacím šroubem) jsem řezal šikmo prostrčenou pilkou na železo. Horní pak samotným plátkem. Naštěstí ta horní část není tak tlustá. Vzniklá hrana drážky se zevnitř skosí jehlovým pilníkem.

Šrouby jsou vrtané z pravé strany, v místech kde jsou rozšiřující nálitky. Jako by s tím Číňani počítaly. Pravý otvor má průměr 8mm, v levém je pak vyřízlý závit M8. Horní jde skrz, spodní ne, aby se nepoškodil držák vedení odměřování. Řezání toho závitu byl trochu problém, musel jsem si udělat prodlužovací nástavec s čtvercovým otvorem a jím pak závit vyříznout

Protože je tělo frézky v horní části stále spojené, tak po stažení horního šroubu dochází k příliš velkému sevření ve spodní části. Spodní šroub je proto vyroben ze závitové tyče a je třeba matkami v prvé straně nastavit ideální velikost sevření.

Úprava se okamžitě projevila na kvalitě frézování :-)

 

 

Digitální odměřování

Původně jsem hodlal použít klasická optická pravítka, ale když jsem prozkoumal prostorové možnosti, rozhodl jsem se pro magnetické lineární snímače od firmy Jirka & spol.. Konkrétně se jedná o snímače TMLS-05A-05 s přesností 5um a snímací vzdáleností 2,5mm.

Abych tyto snímače ochránil, snažil jsem se je zabudovat co nejvíce do těla frézky.

 

Odměřování podélného posuvu bylo připevněno přímo na spodek stolu.

 

Konce lišty hliníkového profilu AP-02 jsem ofrézoval a připevnil zápustnými šrouby M4.

 

Profil pak prochází bez problémů mezi maticí a tělem lože (foceno v obrácené poloze).

 

Vlastní snímač je pak připevněn na spodní části lože.

 

Příčnou odměřovací lištu jsem si vyrobil z Al úhelníku 15x15mm. Na něj jsem přilepil magnetický pásek a celé to zakryl Al plechem.

 

Rozměrově to vyšlo lépe než originální lišta.

 

Snímač je pak přišroubován šrouby M3 na lože frézy.

 

Vodiče od snímačů jsou vedeny na pravou stranu

 

a tam pak vedeny v U profilu, který vznikl rozříznutím Al jeklu 20x20mm, za frézu.

 

Výsuv vřetena je snímán pomocí lišty APG-01 která se pohybuje v plastovém vedení. Výrobce snímačů takovou variantu nabízí hotovou, já netušil jak se mi tam vejde, tak jsem si vyrobil vlastní. Kovový jekl s otvory a závity M6 pak slouží pro upevnění na tělo frézky.

 

Celý snímač jsem vložil do prostoru za vřetenem. Když jsem odmontoval držák koncového spínače krytu, zjistil jsem že pod ním jsou dva neobsazené otvory. Využil jsem je pro upevnění snímače v těle frézky. V držáku spínače krytu, jsem pak odvrtal dva otvory a hlavy šroubů v nich zapustil.

 

Měřící lišta je připevněná zatím ke třmenu vřetena pomocí dvou úhelníků. Zřejmě to ještě předělám.

 

Vyvedení vodičů k odměřování které je vpravo od frézky.

 

Kontrolu přesnosti jsem zatím prováděl orientačně pomocí úchylkoměru s rozsahem 10mm a v celém rozsahu jsem se vešel do tolerance +- 2setiny mm.

 

Návrat do menu