Šnekový převod

Jako výchozí materiál pro frézu se dá použít třeba poloosa z auta, v tomto případě to byl šestihranný sekáč ze sbíjecího kladiva. Použité materiály jsou snadno dostupné, dostatečně houževnaté a dobře kalitelné. Před vlastním zpracováním se, ale musí nejprve vyžíhat. U mě to znamená rozžhavit potřebnou tyčku na co nejvyšší teplotu a nechat jí několik hodin zvolna chladnout zahrabanou v popelu. Po tom se dá uvedený materiál obrábět běžnými nástroji. 

Budoucí frézu vyrábím klasicky na soustruhu pomocí aut. posuvu nožem z radeka broušeným pod úhlem 30 stupňů. Průměr frézy musí být o něco větší než je šnek aby se vytvořila hlubší drážku a šnek pak nedrhnul o její dno. V této fázi výroby se vyplatí součastně s frézou vyrobit i budoucí šnek. Soustruh s nožem je nastavený tak proč toho nevyužít.

Zuby je nejjednodušší vyrobit úhlovou frézou pomocí děličky. V nouzi by se daly vytvořit i pomocí rozbrusu. Drážka zubu by měla být co nejužší, aby šnek byl stále v záběru a otáčel kolem.

Další operací je kalení. Aby se mi fréza neprohnula provádím ho následovně: frézu upnu do vrtačky, pod ní umístním nádobu s vodou. Za mírných otáček jí rozžhavím autogenem (v mém případě kyslíko-vodíkovou svářečkou) do žlutého žáru a pak stále roztočenou zasunu do vody.

Broušení provádím na soustruhu pomocí horní frézky FERM upevněné v suportu, brusným kotoučkem. Suportem najedu do záběru a pojíždím vpravo-vlevo. Výsledkem musí být takový tvar zubu, aby byl u ostří nejvyšší a směrem dozadu se mírně snižoval. Popouštění by se mělo provádět v písku na žlutou barvu, já ho odbyl opět ve vrtačce a při náběhu barvy okamžitě schladil.

Podle požadovaného počtu zubů a stoupání se spočítá průměr roztečné kružnice, přidá výška zubu a na tento rozměr se připraví žlábek v budoucím kolečku.

Dalším krokem je vytvoření náběhu budoucích zubů. Bez tohoto navedení frézy do řezu se většinou hlavně u malých koleček s nízkým počtem zubů nepodaří globoidní kolo vytvořit. Důvodem je příliš rozdílný průměr hlavové a roztečné kružnice. Konkrétně zde jsem použil děličku a jako „frézu“ v žáru zahnutý a zakalený nastřelovací hřebík vybroušený do ostří.

Budoucí kolečko se nasadí na dobře namazaný leštěný čep s podložkou, u větších rozměrů se vyplatí použít držák s ložisky. Srovnají se výškově osy frézy a kolečka.

Najetí do záběru se musí provést opatrně, případně i párkrát otočit frézou ručně a pohlídat si aby skutečně brala v připravených nábězích. Pak už stačí pustit soustruh a suportem najet do řezu.

Výsledkem je pak takovéhle kolečko. Konkrétně toto má průměr cca 30mm, 36 zubů, stoupání 2,5mm. Větší přesnosti se dá docílit spasováním šneka s kolečkem, pomocí lapovací pasty, záběhem v soustruhu ( fréza se nahradí šnekem).

 

Starší výrobek, fréza z poloosy, průměr kola cca 50mm, 40 zubů, stoupání 4mm.

 

Jako nouzovku na mosaz jsem udělat frézu z hlazenky 5mm. 

 

Frézování kola

 

A je hotovo

 

Další zakázka

  Návrat do menu