Soustruh PROMA  SPA-500P.

První soustruh který jsem si pořídil.

Napětí 400 V, příkon 370 W, točná délka 500 mm, točný průměr nad ložem 200 mm, točný průměr nad suportem 115 mm, průměr uni. sklíčidla 100 mm, průchod vřetene 20 mm,  převodovka 6st.: 140 - 1 710/min., závity metrické - 11 st.: 0,4 - 3 mm.

Výpočet v excelu všech teoretických stoupání na SPA500P s dodanými koly (14stran A4)

Návod na SPA-500P v češtině

Návod na SPA-500 v češtině

Návod na SPA-500/-500P/-700P, SPB-400/-550 v polštině

 

Digitální odměřování soustruhu PROMA SPA-500P

Pro odměřování podélného posuvu jsem použil skleněné pravítko s přesností 5um délky 600mm od f. UNI-MAX. Pro příčné odměřování jsem použil magnetický lineární snímač PRECISE od firmy Jirka & spol.

Příčné odměřování

Snímač příčného odměřování je přišroubován na pravé straně suportu, aby byl chráněn před odletujícími šponami. 

 

Místa tam bylo, tak akorát, na dva lehce osoustružené zápustné šrouby M4 :-)

 

Vývod od čidla je provlečen pod suport, zde připevněn a vyfrézovanou dírou na boku pak vyveden ven.

 

Pohled po namontovaní spodních lišt.

 

Ještě pohled z vrchu po nasazení na lože. Dřít by se to nikde nemělo.

 

Magnetická páska je uschována v hliníkovém L profilu tlustém 2mm. Po odfrézování drážky 90st.  a zúžení konce se dal ohnout do patřičného tvaru aby na hraně zakryl dodanou nerezovou pásku. Zbytek upevnění a utěsnění konců zajišťuje tavné lepidlo. Rozměrově to vychází lépe než originální profily a lépe se upevňuje.

 

V profilu jsou vyfrézované otvory pro stavěcí šrouby, celý je pak přišroubován na saních příčného suportu.

 

 

Odměřování podélného posuvu

je připevněno na podložkách tl. 3mm, přímo na lože soustruhu šrouby M6 . Propojení jeho jezdce se suportem zajišťuje ocelový plech, šrouby M5 a válcové podložky vymezující správnou vzdálenost.

 

Abych částečně ochránil vodiče od čidel a zároveň neovlivnil snímání posuvu, jsou ve spodní liště suportu ještě vyříznuty další otvory se závity. Pomocí nich je připevněn Al jekl, kterým jsou vodiče odváděny do pravé část. Optické pravítko dostalo dodaný kryt.

 

Al profil je ze spodu proříznut drážkou 8mm a vodiče tudy do něj vloženy.

 

Celkové provedení.

 

Kontrola měření příčného odměřování. Na displeji se hodnoty mění po 1.000mm, na setinových "hodinkách" to ukazuje odchylku maximálně cca 1setinu mm. Na průměru to bude pak 2x tolik.

Protokoly od obou uvedených snímačů:

Snímač TMLS-05A-02 precise

Snímač TMLS-05A-05

 

Poznámka. Na fotografiích je ještě namontovaný magnetický snímač TMLS-05A-05. Má snímací vzdálenost 2,5mm, bohužel je pro toto odměřování nevhodný pro svojí větší nepřesnost. Po dohodě s firmou Jirka&spol byl vyměněn za snímač TMLS-05A-02-PRECISE. S jeho přesností jsem už spokojený viz předcházející měření. Tímto firmě děkuji za ochotu při výměně.

 

Návrat do menu