Spojování Al profilů

Ve svých konstrukcích často používám hliníkové profily s tloušťkou stěny 1 - 2mm. 

Pokud potřebuji vytvořit pevné a rozebíratelné spojení, osvědčily se mi takto upravené matičky. 

V soustruhu pomocí šikmo upevněného nože z jedné strany zmenším průměr. Osazení má na okraji průměr podle dále použitého vrtáku, do zadu se kónicky rozšiřuje a šířka je daná tloušťkou použitého profilu. Na ukázce je matka M3 osazená vpředu na 4mm.

 

Do profilu se v místě potřeby vyvrtá otvor podle osazení (4mm) do kterého se pak matička zalisuje. Pokud je matička v uzavřeném profilu, našroubuji do ní šroubek s podložkou a utažením z vnitřku vtáhnu do otvoru.

 

Výsledkem je pak toto šroubové spojení které se na rozdíl od obyčejné matičky při utahování neprotáčí a proti vyříznutí závitu přímo do profilu je mnohem trvanlivější.

 

Návrat do menu