Modelářská zakružovačka

Pro výrobu parních strojů jsem si vyrobil malou zakružovačku.

Základnu tvoří U profil který se při práci upevní do svěráku. Na něm jsou přišroubované bočnice z ocelové pásoviny. Válce jsou z topenářských trubek, v koncích jsou zasunuté a zavařené zakončení pro ložiska z plného materiálu. Válce  byly následně přetočeny mezi hroty soustruhu.

V bočnicích jsou tři otvory. Jeden kulatý pro pevný spodní válec poháněný klikou,  jeden oválný šikmý v předu, který svým přítlakem "nutí" materiál k zakružování a jeden oválný otevřený který umožňuje vyjmutí zakrouženého materiálu. Konce válců jsou uloženy v jednoduchých mosazných ložiscích na které tlačí šrouby. 

Pohyb zadních dvou válců je synchronizován pomocí ozubených kol. Udělal jsem jim oproti normálnímu ozubení vyšší zuby, aby se mezi válce mohl vkládat i silnější materiál.

Do volných konců válců při levé straně jsem si odvrtal otvory a šroubuji do nich kladky,  pomocí nich stáčím kulaté materiály jako jsou např. měděné a hliníkové trubičky.

Způsob použití: Nejprve zcela vytočím dva spodní šrouby a spustím tím přítlačný válec do dolní polohy.  Povolím dva horní šrouby vložím mezi válce stáčený plech a opět utáhnu. Otáčením kliky vpřed a vzad posouvám plechem a součastně pomocí spodních šroubu posouvám přítlačný válec. Postupně dochází k zakroužení na požadovaný průměr. Plech je třeba občas otočit oby se dokonale zakroužil i okraj sevřený mezi válci a který jinak zůstává rovný . 

Návrat do menu