Hydraulická váha

Vážený předmět stačuje píst, pomocí hydraulického oleje se tlak přenáší na manometr, který zobrazuje jeho hmotnost.    

Základní tělo je vysoustruženo z ocelového válce průměr 90mm, výška 40mm, do dolního otvoru se šroubuje manometr, pravý otvor je zaslepen šroubem a slouží k plnění hydraulického oleje.

 

Plocha pístu (nerez) se musí spočítat podle použitého manometru. Pokud měříme v pascalech je jeho plocha 9,81cm2 a vychází nám pak že hmotnost 100Kg vyvine tlak  1MPa.

Pouzdro pístu (mosaz) je zašroubováno v těle váhy. Těsnění je provedeno vnějším O kroužkem. Další O kroužek je uvnitř v  drážce a těsní píst. 

Na utěsnění manometru a plnícího šroubu se použije vhodné těsnění (hliník, měď, klingerit...), O kroužky by se měly stlačit v drážkách cca o 15-21%.

Uvedená váha v tomto provedení slouží pro měření  tlaku při lisování. Měřený rozsah je při  použitém manometru 0 - 1 000Kg.

 

Rozsah váhy se "nastavuje" výměnou manometru. Běžně dostupné jsou m. do 100MPa (váha pak má rozsah 0-10tun). 

Přesnost vážení je závislá na přesnosti vyrobeného  pístu a odporu který klade těsnící O kroužek. 

 

Další varianta 0-6 tun.

Návrat do menu